Truyền hình VOA 9/8/19: VN: Tàu Hải Dương 8 của TQ đã ngừng hoạt động

Theo VOA Tiếng Việt