Truyền hình VOA 15/2/19: Thượng đỉnh Trump-Kim: Kim có thể tới VN trước 3 ngày

Theo VOA Tiếng Việt