Trúng TOW, xe tăng T-62M vẫn sống sót ở Syria

0
46