Trung Quốc mong quan hệ Mỹ-Việt làm lợi cho hòa bình khu vực

0
6
SHARE