Trung Quốc điều tàu khảo sát khoa học tới Biển Đông

0
6

Tàu Đông Phương Hồng số hai. Ảnh: News.cn

Theo Xinhua, nhiệm vụ lần này của tàu Đông Phương Hồng số hai dự kiến diễn ra trong khoảng hai tháng. Khoảng hơn 70 chuyên gia nghiên cứu đến từ các trường như Đại học Hải dương Trung Quốc, Đại học Hạ Môn, Đại học Bắc Kinh, Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc và Sở nghiên cứu Nam Hải thuộc Học viện khoa học Trung Quốc tham gia đợt khảo sát này.

Tàu Đông Phương Hồng số hai sẽ khảo sát bằng phương pháp thu thập mẫu địa chất, sinh vật để cung cấp những số liệu hữu ích trong việc đi sâu nghiên cứu “quá trình diễn biến biển sâu tại Biển Đông”.

Tàu Đông Phương Hồng số hai là một trong những tàu khảo sát biển hiện đại nhất của Trung Quốc. Tàu có lượng giãn nước hơn 3.000 tấn, chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 1996. Tàu có 15 phòng thí nghiệm để tiến hành các nghiệp vụ nghiên cứu trên biển.

Bắc Kinh hồi đầu tháng cũng điều giàn khoan Hưng Vượng thuộc Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) từ cảng tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đến Biển Đông nhưng không nói rõ địa điểm tác nghiệp cụ thể của giàn khoan này.