Trung Quốc: Bới 15 tấn rác tìm chiếc gối đầy tiền

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE