Trung Nguyên chỉnh sửa bảng hiệu quảng cáo tặng sách

0
11

Bảng hiệu cà phê Trung Nguyên trước đó có dòng chữ “Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt’’ – Ảnh: Tr.Tân

Các bảng hiệu có dòng chữ “Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt’’ trước đây đã được đổi thành “Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ tặng thanh niên Việt”.

Chiều 7-6, trên tất cả tuyến đường Y Moan, Y Ngông, Nguyễn Chí Thanh, khu vực công viên Phù Đổng… các bảng hiệu đã được thay đổi bằng dòng chữ nội dung như trên.

Trong dòng chữ quảng bá chương trình tặng sách của doanh nghiệp này (trên các bảng hiệu) đã được thêm chữ “Tập đoàn Trung Nguyên” và đổi chữ “chọn” bằng chữ “tặng”.

Chủ một quán cà phê tại khu vực công viên Phù Đổng cho biết hai ngày trước, các nhân viên Trung Nguyên mang những tấm đề can có nội dung như trên đến dán đè lên dòng chữ trước đó.

1

Và bảng hiệu sau khi được chỉnh sửa – Ảnh: TR.TÂN