Trump dọa áp thêm thuế nếu Tập không chịu gặp ở G-20 (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt