TQ sắp trả lại Mỹ thiết bị lặn không người lái

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE