Tổng thống Trump sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE