Tổng thống Trump muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh

0
2

Theo RFA Tiếng Việt

comments

SHARE