Tổng thống Trump muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh

0
3

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE