Tổng Thống Obama tái bổ nhiệm một người Việt vào hội đồng liên bang

(Hình minh họa: National Council on Federal Labor-Management Relations)

Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Tư bổ nhiệm bốn người vào Hội Ðồng Quốc Gia Về Quản Trị và Lao Ðộng Liên Bang, trong đó có một người Việt Nam, tên H.T. Nguyễn, thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc cho biết.

“Tôi rất hân hạnh bổ nhiệm những cá nhân đặc biệt này vì họ luôn đóng góp những ý kiến quý báu, tạo ra một quan hệ giữa quản trị và lao động bên hành pháp. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ trong các vấn đề hệ trọng trong tương lai,” thông cáo báo chí trích lời tổng thống nói.

Hội Ðồng Quốc Gia Về Quản Trị và Lao Ðộng Liên Bang (National Council on Federal Labor-Management Relations) được thành lập năm 2009 qua một sắc lệnh hành pháp, có nhiệm vụ cố vấn tổng thống trong các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa quản trị và lao động.

Hội đồng này do bà Katherine Archuleta, giám đốc Văn Phòng Nhân Sự Tòa Bạch Ốc, và bà Beth Cobert, phó giám đốc Văn Phòng Quản Trị và Ngân Sách Tòa Bạch Ốc, làm đồng chủ tịch.

Luật Sư H.T. Nguyễn hiện là giám đốc điều hành kiêm cố vấn Hiệp Hội Giáo Dục Liên Bang (FEA), một tổ chức có liên hệ với Hiệp Hội Giáo Dục Quốc Gia, đại diện các nhà giáo dục làm việc trong chính quyền liên bang.

Ông từng được bổ nhiệm vào Hội Ðồng Quốc Gia Về Quản Trị và Lao Ðộng Liên Bang lần đầu tiên vào năm 2010, và được bổ nhiệm một lần nữa vào năm 2012.

Trước đó, từ năm 1988 đến năm 1998, ông là luật sư chính đại diện cho FEA.

Từ năm 1984 tới năm 1988, ông H.T. Nguyễn làm luật sư cho Hiệp Hội Giáo Dục Nước Ngoài, cũng có liên hệ với Hiệp Hội Giáo Dục Quốc Gia.

Năm 1983, ông hành nghề luật tại văn phòng luật Berger & Miranda ở San Jose, California.

Từ năm 1978 đến năm 1980, ông là nhân viên Ủy Ban Cứu Trợ Quốc Tế tại Washington, DC.

Ông H.T. Nguyễn có bằng cử nhân ngành chính quyền Mỹ và cao học ngành quan hệ quốc tế đại học The Catholic University of America. Ông cũng tốt nghiệp bằng luật tại trường luật Columbus School of Law của đại học này. (Ð.D.)