Tin nói Mỹ đặt hệ thống radar SBX ở ngoài khơi Bắc Triều Tiên

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

48 queries in 3.546 seconds.