Tiền phạt không có Obamacare tăng hơn 250% so với 2014

0
6

Các vị dân cử trong một buổi họp báo về Obamacare. (Hình minh họa: Drew Angerer/Getty Images)

Tiền phạt do không có bảo hiểm Obamacare trong năm 2015 sẽ tăng tới 2% lợi tức hằng năm của gia đình, hay tối đa $975 đối với mỗi gia đình, $325 mỗi người lớn và $162.50 mỗi trẻ em dưới 18, lấy theo con số nào cao hơn.

Theo mainstreet.com, như vậy tiền phạt tối đa mỗi gia đình tăng gần 250% so với của năm 2014 vốn chỉ $285.

Phí tổn sẽ tiếp tục nặng nề hơn trong năm 2015 khi một gia đình phải trả 2.5% của thu nhập hằng năm, hay $695 mỗi người lớn và $347 mỗi trẻ em dưới 18.

Hình phạt là hình thức chính phủ khuyến khích người dân không có bảo hiểm y tế cần phải mua.

Tính đến ngày 22 Tháng Hai, 2015, gần 11.7 triệu người Mỹ đã ghi danh mua bảo hiểm sức khỏe theo chương trình của chính phủ, theo báo cáo của Bộ Y Tế Hoa Kỳ.

Hơn phân nửa (55%) trả bảo phí hằng tháng dưới $100 sau khi khấu trừ thuế, tổng số dưới $1,200 mỗi năm.

Tuy vậy, dù giá bảo phí tương đối dễ chịu và hình phạt khá gắt gao nhưng vẫn có nhiều người Mỹ tránh không mua theo chương trình Obamacare, theo phân tích của tổ chức Avalere Health.

Việc ghi danh giảm tỉ lệ nghịch với mức thu nhập mặc dù nhiều người vẫn hợp lệ để được mua.

Việc ghi danh mua bảo hiểm y tế qua trang mạng HealthCare.gov chiếm 76% đối với những cá nhân có thu nhập khoảng giữa 100% và 150% của mức nghèo đói do chính phủ qui định (FPL).

Con số ấy giảm xuống còn 30% ở người có thu nhập trong khoảng 201% và 250% của FPL, và xuống còn 2% ở người có thu nhập trên 400% của FPL ấy

:NV:

SHARE