Tiêm kích Việt Nam xuất hiện trong… ngày hội Hải quân Mỹ