Thượng viện Pháp thông qua luật cấm dạy con bằng roi vọt (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt