Thuế bán hàng California sẽ lên cao hơn nữa

0
5

Logo của California Franchise Tax board. (Hình: www.ftb.ca.gov)

Mức thuế bán hàng thay đổi trên khắp tiểu bang California, với một số nơi sẽ gia tăng trong tuần này và nếu một dự luật tại Quốc Hội tiểu bang được thông qua, sự khác biệt này còn nhiều hơn nữa.

Hiện nay, mức thuế bán hàng ở tiểu bang California đi từ 7.5% ở một số quận vùng thôn quê lên đến 10% ở một số thành phố lớn.

Chính quyền tiểu bang lấy khoảng 6.5% – với 4.1875% cho chi dùng của tiểu bang và 2.3125% còn lại tự động gửi thẳng đến các trường và chính quyền địa phương để chi cho các mục đích đã định sẵn. Ngoài ra, khoảng .25 phần trăm được thu cho dịch vụ chuyên chở công cộng của quận và .75 phần trăm nữa cho các hoạt động của thành phố và quận.

Tất cả những “số lẻ” này cộng lại sẽ thành mức thuế căn bản là 7.5%. Trên lý thuyết, các chính quyền địa phương, với sự chấp thuận của cử tri, có thể cộng thêm 2% vào mức thuế này. Tuy nhiên ở một số nơi, họ đã được phép để thu thuế nhiều hơn nữa, đưa mức thuế bán hàng lên tới 10%.

Hiệp Hội Người Trả Thuế California cho hay một số thành phố và quận ở California sẽ tăng thuế bán hàng ngày Thứ Tư này và chỉ có một nơi giảm thuế là El Cajon, thành phố nằm trong quận San Diego.

Một dân biểu tiểu bang, ông Kevin Mullin, thuộc đảng Dân Chủ ở vùng Nam San Francisco, đã đưa ra một dự luật theo đó cho phép chính quyền địa phương quyền cộng thêm 1% vào mức thuế bán hàng, với sự chấp thuận của cử tri. Dự luật này đang chờ được Ủy Ban Thuế Hạ Viện tiểu bang California xem xét.

:NV:

SHARE