Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội & HĐND

0
3

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, ảnh minh họa chụp hôm 2/7/2015 tại Hà Nội.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 22/5/2016 sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao nhiệm vụ cho Thanh tra Chính phủ phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Việt Nam theo chế độ một đảng Cộng sản cai trị toàn dân, bầu cử không có cạnh tranh chính trị đối lập và được gọi là thể thức Đảng cử dân bầu. Tuy vậy trong chỉ thị về tổ chức bầu cử được báo chí trong nước đưa tin ngày 13/1/2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mô tả cuộc bầu cử sắp tới là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu ra những đại diện ưu tú và Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân địa phương.

Thủ tướng Việt Nam cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng Bộ Công an bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội Đồng Nhân dân địa phương.

:R:

SHARE