Thử thành công tên lửa, ông Kim Jong Un ôm chặt cấp dưới

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

55 queries in 4.484 seconds.