Thống Đốc Brown ký luật về khí hậu, một thay đổi lớn cho tương lai của California

0
8

Thống Đốc Jerry Brown ký luật mới về khí hậu, trước sự chứng kiến của các nhà lập pháp California. (Hình: AP/Richard Vogel)

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Jerry Brown hôm Thứ Năm ký luật về khí hậu, theo đó California cam kết góp phần lớn lao vào việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới.

Báo LA Times trích thuật lời ông Brown nói trong buổi lễ ký ban hành luật Vista Hermosa Natural Park ở Los Angeles: “Điều chúng ta đang làm là việc làm hướng đến mai sau. California đang làm điều mà chưa có tiểu bang nào từng thực hiện.”

Đạo luật được thông qua sau cuộc giằng co đầy chông gai ở Quốc Hội.

Trong khi luật trước đây đòi hỏi tiểu bang phải giảm khí thải trước năm 2020, luật mới mang tên SB 32, định ra mục tiêu táo bạo hơn cho năm 2030.

Theo luật mới, California phải giảm khí gây hiệu ứng nhà kính của tiểu bang xuống 40% dưới mức của năm 1990, mục tiêu liên quan đến việc phải có thêm xe chạy điện, năng lượng tái tạo, và cắt phần lớn khí thải từ các trại bò sữa cùng nhiều ngành kỹ nghệ quan trọng khác.

AB 197, một đạo luật thứ hai cũng được thống đốc ký hôm Thứ Năm, chuyển hướng các chính sách môi sinh của tiểu bang.

Đạo luật cho phép lập một ủy ban lập pháp để giám sát các nhà thanh tra, cho phép các nhà lập pháp có nhiều tiếng nói hơn trong việc phải làm thế nào để đạt được mục tiêu về khí hậu.

Điều này khiến tiểu bang phải có những bước mạnh bạo hơn nhằm ngăn chận bớt khí thải ở cấp địa phương thay vì chỉ nhắm đến toàn tiểu bang nói chung.

Các chính sách mới về khí hậu gặp phải sự chống đối của ngành kỹ nghệ dầu hỏa và một số nhà sản xuất, khi họ nêu lên vấn đề về giá cả tăng cao và về việc các nhà thanh tra được quá nhiều quyền hạn đối với đời sống của người dân tiểu bang.

Trong khi đó, những doanh nghiệp khác lại lên tiếng ủng hộ khi nói rằng luật mới giúp tạo nhiều công việc mới về năng lượng sạch trong khu vực của họ.

California thường lập ra các chuẩn mực cho các chương trình về môi sinh, và giới lãnh đạo tiểu bang nói rằng họ hy vọng các nơi khác sẽ theo chân họ về vấn đề khí hậu

:NV:

SHARE