Theo chân lực lượng Peshmerga chiếm lại nhiều làng do ISIS kiểm soát

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

 

comments

SHARE