Thanh niên cứng nhất năm 2017 đây rồi, đến CSGT phải đuối lý với chú

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 5.769 seconds.