Tên lửa chống tăng nhỏ nhất Ukraine có chọi được T-90?

0
9