Tập đoàn Dầu khí lãi 18.000 tỷ đồng trong 10 tháng

0
6

Tổng sản lượng khai thác quy đổi đạt 23,4 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu là 14,5 triệu tấn. Đóng góp không nhỏ vào sản lượng dầu khai thác đó là lượng khai thác ở nước ngoài đạt 1,7 triệu tấn.

Sản lượng khai thác khí 10 tháng đạt 8,95 tỷ m3, sản xuất điện 10 tháng đạt 17,66 tỷ kWh.

Sản xuất đạm đạt 1,34 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch, trong đó từ nhà máy đạm Phú Mỹ đạt 704.000 tấn, từ nhà máy đạm Cà Mau đạt 644.000 tấn.

Sản xuất xăng dầu toàn đạt 5,62 triệu tấn và gần đạt kế hoạch của cả năm.

Nếu so với mức giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45 USD/thùng, nhiều lĩnh vực của Petro Vietnam vượt và hoàn thành trước kế hoạch của cả năm. Do đó, doanh thu toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn đạt 367.200 tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 189.6000 tỷ đồng.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 72.300 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 10 tháng của Petro Vietnam đạt 18.000 tỷ đồng.

“Các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn 10 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu. Nếu so với giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45 USD/thùng thì các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn vượt 5- 18% so với kế hoạch 10 tháng”, Petro Vietnam cho biết.