Tại sao NATO phải khiếp sợ xe chiến đấu BMD-4M Nga?

Có khả năng nhảy dù ở bất kỳ đâu, trang bị hỏa lực mạnh khủng khiếp, xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M là một trong những vũ khí khiến NATO khiếp sợ.

Tại sao NATO phải khiếp sợ xe chiến đấu BMD-4M Nga?

Shares

Shares

20 queries in 1.191 seconds.