Số cử tri da đen ủng hộ ông Trump có thể là thấp nhất trong lịch sử (VOA60)

0
11

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE