Số cử tri da đen ủng hộ ông Trump có thể là thấp nhất trong lịch sử (VOA60)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE