Singapore thúc Hong Kong trao trả đoàn xe thiết giáp bị thu giữ

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE