Singapore thúc Hong Kong trao trả đoàn xe thiết giáp bị thu giữ

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE