Siêu máy bay vận tải Me 323 và tham vọng của phát xít Đức

Vừa to, vừa nặng và có tốc độ bay trung bình, thế nhưng Me 323 lại được kỳ vọng giúp Đức quốc xã đổ bộ lên nước Anh trong giai đoạn đầu chiến tranh, tuy vậy mọi chuyện không hề như những gì tướng lĩnh Berlin nghĩ.

SHARE