‘Sỉ vả’ con gái Trump, hành khách bị tống khỏi máy bay

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.624 seconds.