‘Sỉ vả’ con gái Trump, hành khách bị tống khỏi máy bay

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE