Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố

0
13

Chùm ảnh do Thanh Niên chụp lúc 12 giờ 30 trên đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7 TPHCM.

Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 1
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 2
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 3
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 4
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 5
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 6
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 7
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 8
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 9
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 10
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 11

Theo Thanhnien