Rợn người trong xưởng tàu ngầm mini của Nhật Bản

Có tới cả trăm chiếc tàu ngầm mini tối tân xếp kín đặc tại xưởng đóng tàu của Nhật Bản trong CTTG 2.

Rợn người trong xưởng tàu ngầm mini của Nhật Bản

Shares

Shares

25 queries in 1.831 seconds.