Quốc hội Mỹ yêu cầu TT Obama đặt vấn đề nhân quyền khi thăm Việt Nam

0
8
SHARE