Quân đội Iraq hội quân tại Kirkuk, người Kurd tháo chạy

SHARE