Quận Cam: James Hoa Nguyen dính bẫy mua sex

0
18

SANTA ANA, Calif.– Biện Lý Quận Cam đã kết tội 6 người đàn ông trong tháng 1-2016 vì tội tụ tập gạ mua sex, hay đồng ý mua sex đối với một phụ nữ tại Quận Cam.

Trong đó có ông James Hoa Nguyen, 47 tuổi, cư ngụ ở Anaheim, đã nhận một khinh tội đồng ý mua sex với một phụ nữ.

Nguyen sẽ bị phạt 10 ngày lao động cho sở giao thông CalTrans thay vì vào tù, bị 3 năm quản chế không chính thức, và phải nộp một mẫu DNA

Theo Viet Bao

SHARE