‘Phục kích’ cảnh sát bằng súng đồ chơi, nam thanh niên đo ván (VOA60)

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.