Philippines tái hiện cảnh đóng đinh nhân Thứ Sáu Tuần Thánh (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt