Philippines hủy thoả thuận quân sự với Mỹ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt