Ông Trump trấn an đồng minh châu Á khi gặp Thủ tướng Nhật

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE