Ông Trump trấn an đồng minh châu Á khi gặp Thủ tướng Nhật

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.