Ông Trump trấn an đồng minh châu Á khi gặp Thủ tướng Nhật

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE