Ông Trump trấn an đồng minh châu Á khi gặp Thủ tướng Nhật

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

26 queries in 4.582 seconds.