Ông Trump trấn an đồng minh châu Á khi gặp Thủ tướng Nhật

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE