Ông Trump không ‘sửa chữa’ vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE