Ông Trump không ‘sửa chữa’ vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE