Ông Trump không ‘sửa chữa’ vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

43 queries in 2.570 seconds.