Ông Trump: Cuộc họp với Kim Jong Un đang được sắp xếp

0
31

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE