Ông Trump bị báo TQ công kích vì Biển Đông

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

22 queries in 1.232 seconds.