Ông Putin can dự trực tiếp vào bầu cử Tổng thống Mỹ.

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

54 queries in 4.202 seconds.