Ông Kerry nêu viễn kiến về thỏa thuận Israel-Palestine trong nỗ lực cuối cùng

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

17 queries in 1.060 seconds.