Ông Kerry nêu viễn kiến về thỏa thuận Israel-Palestine trong nỗ lực cuối cùng

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE