Ông Kerry nêu viễn kiến về thỏa thuận Israel-Palestine trong nỗ lực cuối cùng

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.