Ông Kerry nêu viễn kiến về thỏa thuận Israel-Palestine trong nỗ lực cuối cùng

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE