Obama sắp công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu.

0
8

REUTERS /Jonathan Ernst

Trong một băng vidéo được Nhà Trắng công bố ngày hôm nay, 02/08/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ngày mai, 03/08/2015, ông sẽ thông báo một kế hoạch chưa từng thấy, đấu tranh chống hiện tượng biến đổi khí hậu, một bước tiến mà Hoa Kỳ chưa bao giờ đạt được cho tới nay.

Theo nguyên thủ Mỹ, « biến đổi khí hậu không phải là một vấn đề đối với một thế hệ » và ông giải thích vì sao hiện tượng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa đối với nền kinh tế, sức khỏe, chất lượng cuộc sống và an ninh của Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ giải thích : « Các nhà máy điện là nguồn chính gây ô nhiễm qua việc phát thải khí carbon độc hại, góp phần gây ra biến đổi khí hậu. Thế nhưng cho đến nay, trên phạm vi toàn Liên bang, lại không có những hạn chế về khối lượng khí gây ô nhiễm mà các nhà máy điện có thể thải ra ». Do vậy, hàng tuần, các cơ sở này có thể phát thải một khối lượng không hạn chế khí carbon độc hại, nếu không áp đặt các giới hạn.

Nhà Trắng sẽ cho công bố phiên bản cuối cùng « Kế hoạch Năng lượng sạch của Mỹ », bao gồm một loạt các quy định về môi trường buộc các nhà máy điện phải hạn chế phát thải khí gây ô nhiễm.

Tổng thống Obama nhấn mạnh là cần phải thay đổi vì lợi ích của các thế hệ mai sau, vì sức khỏe và an ninh của tất cả người dân Mỹ. Nguyên thủ Mỹ trấn an thêm : “Kế hoạch đấu tranh chống biến đổi khí hậu sẽ góp phần giảm chi phí năng lượng cho các hộ gia đình, tạo công ăn việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và bảo đảm các dịch vụ về năng lượng tốt hơn”.

Theo AFP, các nhà máy điện thải ra tới 40% tổng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính của Mỹ

:I:

SHARE