Obama giảm án cho 111 phạm nhân

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE