Obama để lại thư cho Trump ở Phòng Bầu Dục

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE