Obama để lại thư cho Trump ở Phòng Bầu Dục

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE