Obama để lại thư cho Trump ở Phòng Bầu Dục

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE