Obama để lại thư cho Trump ở Phòng Bầu Dục

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

21 queries in 1.203 seconds.