Nữ tướng cao cấp nhất hải quân Mỹ được đề cử chỉ huy Âu Châu, Phi Châu

0
7
SHARE