Nợ thuế tại Hà Nội dẫn đầu cả nước

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến 30/4, cả nước có 76.000 tỷ đồng nợ thuế, trong đó ngân sách trung ương là 15.760 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 60.240 tỷ.

Riêng 13 địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, số tiền nợ tính đến cuối tháng 4 là 55.951 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% tổng số tiền nợ thuế của cả nước. Một số tỉnh, thành phố có số tiền nợ lớn là: Hà Nội hơn 23.000 tỷ đồng, Bình Dương hơn 2.000 tỷ, Đồng Nai 1.900 tỷ, Đà Nẵng hơn 1.700 tỷ đồng,…

Để đảm bảo cuối năm chỉ tiêu tổng nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu hồi cho các địa phương để đảm bảo cân đối thu ngân sách từ nay đến cuối năm 2016. Theo đó, 13 cục thuế có điều tiết ngân sách về trung ương phải thu được ít nhất 19.500 tỷ đồng. Cụ thể: Hà Nội 6.720 tỷ, TP HCM 7.075 tỷ, Đà Nẵng 468 tỷ, Bình Dương 1.090 tỷ, Đồng Nai 967 tỷ đồng…

Thời gian qua, việc thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản ngân hàng được cho là gặp khó khăn do kê khai thông tin về tài khoản của người nộp thuế chưa đầy đủ. Một số người nợ thuế không chấp hành tốt việc cung cấp cho cơ quan thuế đầy đủ các tài khoản có dòng tiền, chỉ cung cấp những tài khoản không có số dư…

Tổng cục Thuế cho biết sắp tới sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với cơ quan thuế trong công tác cưỡng chế tài khoản, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin tài khoản cho cơ quan thuế.

Cụ thể, cho phép các cơ quan thuế khai thác thông tin về đăng ký tài khoản của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác xác minh thông tin tài khoản để cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, cơ quan thuế có thể gửi thông báo về số nợ phải cưỡng chế của người nộp thuế đến Ngân hàng Nhà nước; khi các doanh nghiệp nợ thuế phát sinh dòng tiền tại bất kỳ ngân hàng nào thì Ngân hàng Nhà nước có thể chỉ đạo các nhà băng tự động trích tiền để nộp vào ngân sách đến khi hết nợ.

Báo cáo cũng cho biết, tổng số 63 cục thuế đã đôn đốc, thu hồi được 14.250 tỷ đồng nợ thuế của năm 2015 chuyển sang, bằng 19,6% tổng nợ đến 31/12/2015. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ thu được 10.990 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế là 3.260 tỷ.

Theo Vnexpress