Nhiều loại công việc đang biến mất dần trên thị trường

0
11

Thị trường việc làm ở Mỹ dự trù tăng khoảng 7% trong thập niên tới, theo trang mạng 24/7 Wall St., ở mức này, 10 triệu người Mỹ sẽ có thêm việc làm, tính đến năm 2024.

Tuy nhiên những công việc mới này lại không được phân phối đồng đều trong các ngành nghề và kỹ nghệ.

Giai cấp trung lưu đang thu nhỏ dần ở mức báo động do nhu cầu đối với công việc ở cấp từ trung đến thấp dự trù sụt giảm ở tốc độ nhanh.

Văn Phòng Thống Kê Lao Động (BLS) dự liệu hằng trăm ngàn những loại việc làm ấy mất dần đi trong những năm sắp tới, do công việc bị đưa ra nước ngoài và do sự phát triển của kỹ thuật mới.

Ở Mỹ có hơn 90 triệu người làm những công việc đòi hỏi từ không có kinh nghiệm đến bằng cấp dưới mức cử nhân.

Công nhân làm những loại công việc này bị thay thế dần bởi công nhân ngoại quốc khi việc sản xuất được đưa ra nước ngoài.

Ví dụ số công nhân hoạt động các máy làm kim loại và plastic dự trù sẽ giảm bớt 13%.

Một số nghề đặc biệt như chạy máy làm khuôn, lấy lõi, sẽ mất đi 25% trong thập niên tới.

Một yếu tố khác bất lợi đối với công việc đòi hỏi ít khả năng chuyên môn là chúng bị thay thế bởi sử phát triển của kỹ thuật mới.

Việc sử dụng rộng rãi computer và Internet trong kinh doanh và thông tin liên lạc, mà kết quả đưa đến sự sa thải hằng trăm ngàn công nhân, từ người làm ở bưu điện đến buôn bán lẻ, dịch vụ ngân hàng.

Cụ thể là ngành in ấn, khách hàng đang chuyển dần từ đọc sách và báo giấy sang đọc trên mạng hoặc hình thức e-reader. Công việc loại này dự trù giảm từ 12.5% đến 13.7% trước năm 2024.

Công việc điều hành computer cũng giảm đều đặn vì nhu cầu người đánh máy và sử dụng máy điện toán ở văn phòng trở nên ít cần thiết hơn.

Ảnh hưởng của Internet trầm trọng nhất đối với ngành bưu điện, khi thư giấy chuyển sang thư điện tử e-mail, và ngay cả các trao đổi thương mãi cũng được thực hiện online.

Từ năm 2005 đến 2014, số công nhân bưu điện giảm từ 700,000 xuống còn 487,000, và dịch vụ này còn tiếp tục giảm trong những năm sắp tới.

BLS dự trù công việc ở bưu điện như phân loại và xử lý thư tín sẽ bớt đi 34% trước năm 2024

:NV:

SHARE