Nhiều địa phương tại VN thất thu, lãng phí ngân sách

0
13

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Nguyễn Thái Bình.

Bộ trưởng Nội Vụ Chính phủ Việt Nam Nguyễn Thái Bình nhận xét tình trạng thất thu ngân sách, lãng phí nguồn tài nguyên, lãng phí chi tiêu ngân sách, đầu tư công hiện còn phổ biến ở nhiều địa phương.

Ông Bình đã đề cập tới những hạn chế còn tồn tại như vừa nêu trong Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân tại Quốc hội Việt Nam chiều hôm qua (2/2). Theo lời ông vấn đề trách nhiệm tập thể và cá nhân trong bộ máy chính quyền không được qui định rõ ràng.

Ông Bộ trưởng cho biết trong 4 năm từ 2011 tới 2015, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện các vụ vi phạm kinh tế tổng cộng hơn 208 nghìn tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 119 nghìn tỷ đồng và hơn 19 ngàn hécta đất. Ngoài ra xử lý 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân. Tuy nhiên chỉ chuyển cơ quan điều tra 297 vụ và 355 người vi phạm pháp luật

RFA

SHARE